Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του petbeauty.eu υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Τα προσωπικά δεδομένα (e-mail, ονοματεπώνυμο, όνομα χρήστη, τηλέφωνο κ.α.) θα ζητηθούν μόνο όταν γίνετε μέλος ή προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντων. Δεν κρατάμε τα στοιχεία σας παρα μόνο για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας ή αν το επιλέξετε για το ενημερωτικό μας news letter μέσω email. Έχετε πρόσβαση όποτε θελήσετε στα στοιχεία αυτά μέσω του λογαριασμού σας.

Το petbeauty.eu σε καμία περίπτωση δεν δημοσιοποιεί, αποκαλύπτει, πωλεί ή ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαίρεση στη δέσμευση αυτή αποτελεί η περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες δύναται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να μην κοινοποιείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό εισόδου σε τρίτους. H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα petbeauty.eu καταγράφεται για λόγους ασφαλείας από ανεπιθύμητη εισβολή στο σύστημα του καταστήματος.

Το κατάστημα χρησιμοποιεί τεχνολογία cookies για την κανονική του λειτουργία, αν έχετε απενεργοποιήμενα τα cookies ενδέχεται ορισμένες ευκολίες και δυνατότητες του καταστήματος να μην λειτουργούν σωστά.